Monday, August 2, 2010

दारिद्य दहन शिव स्तोत्रं !!!

ॐ नमः शिवाय !!!

विश्वेश्वराय नरकार्णव तारणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय
कर्पूरकान्ति धवलाय जटाधराय दारिद्य दुःख दहनाय नमः शिवाय |
गौरीप्रियाय रजनीश कलाधराय कालान्तकाय भुजगाधिप कंकनाय
गंगधराय गजराज विमर्द्नाथ दारिद्य दुःख दहनाय नमः शिवाय !!
भक्तप्रियाय भवरोग भयापहाय उग्राय दुर्गभाव सागर तारणाय
ज्योतिर्मयाय गुण नाम सुनृत्यकाय दारिद्य दुःख दहनाय नमः शिवाय !!
चर्माम्बराय शव भस्म विलेपनाय भालेक्षनाय मणिकुंडल मण्डिताय
मन्जीर् पादयुगलाय जटाधराय दारिद्य दुःख दहनाय नमः शिवाय !!!
पंचाननाय फणीराज विभूशनाय हेमांशुकाय भुवनत्रय मण्डिताय
आनंदभूमि वरदाय तमोमयाय दारिद्य दुःख दहनाय नमः शिवाय !!!!
भानुप्रियाय भवसागर तारणाय कालान्तकाय कमलासन पूजिताय
नेत्र त्रयाय शुभ लक्षण लक्षिताय दारिद्य दुःख दहनाय नमः शिवाय !!!
रामप्रियाय रघुनाथ वरप्रदाय नागप्रियाय नरकर्णवतारनाथ्
पुण्येषु पुण्यभरिताय सुचर्चिताय दारिद्य दुःख दहनाय नमः शिवाय !!!
मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वर वाहनाय
मातंग चर्म वसनाय महेश्वराय दारिद्य दुःख दहनाय नमः शिवाय !!!

No comments:

Post a Comment