Tuesday, March 20, 2012

आञ्जनेय अष्टोत्तरशत नामावलि

1.ॐ आञ्जनेयाय नमः .
2.ॐ महावीराय नमः .
3.ॐ हनूमते नमः .
4.ॐ मारुतात्मजाय नमः .
5.ॐ तत्वज्ञानप्रदाय नमः .
6.ॐ सीतादेविमुद्राप्रदायकाय नमः .
7.ॐ अशोकवनकाच्छेत्रे नमः .
8.ॐ सर्वमायाविभंजनाय नमः .
9.ॐ सर्वबन्धविमोक्त्रे नमः .
10.ॐ रक्षोविध्वंसकारकाय नमः .
11.ॐ परविद्या परिहाराय नमः .
12.ॐ पर शौर्य विनाशकाय नमः .
13.ॐ परमन्त्र निराकर्त्रे नमः .
14.ॐ परयन्त्र प्रभेदकाय नमः .
15.ॐ सर्वग्रह विनाशिने नमः .
16.ॐ भीमसेन सहायकृथे नमः .
17.ॐ सर्वदुखः हराय नमः .
18.ॐ सर्वलोकचारिणे नमः .
19.ॐ मनोजवाय नमः .
20.ॐ पारिजात द्रुमूलस्थाय नमः .
21.ॐ सर्व मन्त्र स्वरूपाय नमः .
22.ॐ सर्व तन्त्र स्वरूपिणे नमः .
23.ॐ सर्वयन्त्रात्मकाय नमः .
24.ॐ कपीश्वराय नमः .
25.ॐ महाकायाय नमः .
26.ॐ सर्वरोगहराय नमः .
27.ॐ प्रभवे नमः .
28.ॐ बल सिद्धिकराय नमः .
29.ॐ सर्वविद्या सम्पत्तिप्रदायकाय नमः .
30.ॐ कपिसेनानायकाय नमः .
31.ॐ भविष्यथ्चतुराननाय नमः .
32.ॐ कुमार ब्रह्मचारिणे नमः .
33.ॐ रत्नकुन्डलाय नमः .
34.ॐ दीप्तिमते नमः .
35.ॐ चन्चलद्वालसन्नद्धाय नमः .
36.ॐ लम्बमानशिखोज्वलाय नमः .
37.ॐ गन्धर्व विद्याय नमः .
38.ॐ तत्वञाय नमः .
39.ॐ महाबल पराक्रमाय नमः .
40.ॐ काराग्रह विमोक्त्रे नमः .
41.ॐ शृन्खला बन्धमोचकाय नमः .
42.ॐ सागरोत्तारकाय नमः .
43.ॐ प्राज्ञाय नमः .
44.ॐ रामदूताय नमः .
45.ॐ प्रतापवते नमः .
46.ॐ वानराय नमः .
47.ॐ केसरीसुताय नमः .
48.ॐ सीताशोक निवारकाय नमः .
49.ॐ अन्जनागर्भ संभूताय नमः .
50.ॐ बालार्कसद्रशाननाय नमः .
51.ॐ विभीषण प्रियकराय नमः .
52.ॐ दशग्रीव कुलान्तकाय नमः .
53.ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः .
54.ॐ वज्र कायाय नमः .
55.ॐ महाद्युथये नमः .
56.ॐ चिरंजीविने नमः .
57.ॐ राम भक्ताय नमः .
58.ॐ दैत्य कार्य विघातकाय नमः .
59.ॐ अक्षहन्त्रे नमः .
60.ॐ काञ्चनाभाय नमः .
61.ॐ पञ्चवक्त्राय नमः .
62.ॐ महा तपसे नमः .
63.ॐ लन्किनी भञ्जनाय नमः .
64.ॐ श्रीमते नमः .
65.ॐ सिंहिका प्राण भन्जनाय नमः .
66.ॐ गन्धमादन शैलस्थाय नमः .
67.ॐ लंकापुर विदायकाय नमः .
68.ॐ सुग्रीव सचिवाय नमः .
69.ॐ धीराय नमः .
70.ॐ शूराय नमः .
71.ॐ दैत्यकुलान्तकाय नमः .
72.ॐ सुवार्चलार्चिताय नमः .
73.ॐ तेजसे नमः .
74.ॐ रामचूडामणिप्रदायकाय नमः .
75.ॐ कामरूपिणे नमः .
76.ॐ पिन्गाळाक्षाय नमः .
77.ॐ वार्धि मैनाक पूजिताय नमः .
78.ॐ लोकपूज्याय नमः .
79.ॐ विजितेन्द्रियाय नमः .
80.ॐ रामसुग्रीव सन्धात्रे नमः .
81.ॐ महिरावण मर्धनाय नमः .
82.ॐ स्फटिकाभाय नमः .
83.ॐ वागधीशाय नमः .
84.ॐ नवव्याकृतपण्डिताय नमः .
85.ॐ चतुर्बाहवे नमः .
86.ॐ दीनबन्धुराय नमः .
87.ॐ मायात्मने नमः .
88.ॐ भक्तवत्सलाय नमः .
89.ॐ संजीवननगायार्था नमः .
90.ॐ सुचये नमः .
91.ॐ वाग्मिने नमः .
92.ॐ दृढव्रताय नमः .
93.ॐ कालनेमि प्रमथनाय नमः .
94.ॐ हरिमर्कट मर्कटाय नमः .
95.ॐ दान्ताय नमः .
96.ॐ शान्ताय नमः .
97.ॐ प्रसन्नात्मने नमः .
98.ॐ शतकन्टमुदापहर्त्रे नमः .
99.ॐ योगिने नमः .
100.ॐ रामकथा लोलाय नमः .
101.ॐ सीतान्वेशण पठिताय नमः .
102.ॐ वज्रद्रनुष्टाय नमः .
103.ॐ वज्रनखाय नमः .
104.ॐ रुद्र वीर्य समुद्भवाय नमः .
105.ॐ जाम्बवत्प्रीतिवर्धनाय नमः
106.ॐ पार्थ ध्वजाग्रसंवासिने नमः .
107.ॐ शरपंजरभेधकाय नमः .
108.ॐ दशबाहवे नमः .

इति आञ्जनेय अष्टोत्तरशत नामावलि सम्पूर्णं ||

No comments:

Post a Comment